dilluns, 25 de març de 2019

La Revolució Russa

Cal respondre aquestes preguntes a full DIN-A4 en blanc. Es treballarà en equip a l'aula i, després, s'entregarà la unitat amb unes fotocòpies de la unitat. 

Cada equip haurà de realitzar una presentació sobre el tema que li hagi estat assignat. 

La fi del tsarisme

1.- Com governava el tsar a finals del S.XX?
2.- Com eren els poders que tenia la Duma?
3.- A quin sector es dedicava la població?
4.- Especifica les forces polítiques durant els darrers anys del S.XIX. Posa especial èmfasi als partits obrers revolucionaris. 

La revolució de 1905

5.- Què genera la guerra entre Rússia i Japó?
6.- Com comença la revolució de 1905?
7.- Defineix què és el Diumenge Sagnant.
8.- Què es va organitzar després?
9.- Què fa el tsar al manifest imperial? 

La revolució de febrer de 1907

10.- Què passa al 1914?
11.- Què és "pau i pa", què provoca?
12.- Què passa el 27/2/1917, qui governa? Què passa amb el tsar?
13.- Quina milícia formen els soviets? Què passa amb el govern provisional?

La revolució d'octubre de 1917
14.- D'on surt Lenin? Què són les tesis d'abril?
15.- Quins actes fan els bolxevics per enderrocar el poder?
16.- Què és el Tractat de Brest-Litovsk?

La guerra civil i "el comunisme de guerra"

17.- Com es divideix el país? I els exèrcits?
18.- Quant temps dura la Guerra Civil? Com acaba?
19.- Defineix: comunisme de guerra i dictadura del proletariat. 

La NEP
20.- Especifica què és la NEP i què provoca?

L'URSS 

21.- Quan neix i què significa?
22.- Com és la Constitució de 1923?
23.- Quants partits eren permesos?

L'URSS a nivell Internacional

24.- Què és la IIIa. Internacional?

L'ascens d'Stalin
25.- A qui s'imposa Stalin?
26.- Què vol dir "socialisme en un sol país"?

Stalin implanta una dictadura totalitària

27.- Explica detalladament els tres punts en els quals es basa la dictadura d'Stalin. 
28.- Defineix: purgues, processos de Moscou, gulags i realisme socialista.

La construcció d'una potència econòmica

Una economia planificada 

29.- Què és el GOSPLAN?
30.- Què desapareix a nivell econòmic durant la dictadura d'Stalin?

La col·lectivització agrària

31.- Quin tipus d'explotacions existien?


El desenvolupament industrial

32.- En quins tres productes van multiplicar la producció?
33.- Com van aconseguir incentivar la producció?
34.- Exposa la part positiva i la negativa dels resultats dels plan quinquennals. 


dijous, 28 de febrer de 2019

Itàlia i Alemanya


Arran de l'aparició històrica del concepte nació treballarem els processos d'unificació d'Itàlia i Alemanya.

Segueix aquestes instruccions:

1.- Aconsegueix una cartolina DIN-A4 d'un color clar. Faràs ús d'ambdues cares.

2.- Busca informació sobre aquests dos processos, et recordo que amb la del llibre (pàgina 81) no tens suficient.

3.- Ara segueix aquesta guia per elaborar un petit mural d'ambdós:
-situació prèvia
-artífex (líder o líders)
-procés
-resultat final
L'apartat procés el pots estructurar com vulguis, però no oblidis destacar el més important.
Pots utilitzar suport visual (mapes o recursos estilístics propis) per tal d'obtenir una visualització general més bona. Cal indicar a cada peu de la imatge què són. 

4.- Repassa les faltes d'ortografia. Consulta el DIEC

dilluns, 21 de maig de 2018

Reportatge a Calella

El pròxim dijous 24 de maig anirem a Calella a enregistrar un reportatge. 


Tema del reportatge
- Cal que el reportatge tingui la temàtica del turisme (sector terciari). Especifica com ha evolucionat en temps de crisi dins d'aquesta localitat. El reportatge ha d'incloure com és d'important aquesta activitat en l'economia de Catalunya. 
- Especifica quin tipus de turisme es pot realitzar a Calella. 
- Fins i tot pot incloure alguna petita entrevista.


Aspectes a tenir en compte
- Recordeu que un reportatge ha de tenir una extensió considerable i que ha de ser dinàmic. Resultat final 
-Un reportatge audiovisual: pot haver més d'un reporter cobrint el reportatge. Ha de presentar un registre adequat i un bon to de veu.  (Penjat al Youtube)

dilluns, 14 de maig de 2018

La població i les ciutats al món

Unitats: 15,16,17 i 18. 

Aquest treball es realitza de manera individual, en fulls blancs i a la classe. Necessites el volum 3 del llibre de geografia. Hauràs de portar un full de paper mil·limetrat. També cal fer una portada. 


Unitat 15:

1.- Defineix aquestes paraules: població, natalitat, mortalitat, fecunditat, cens, padró municipal, registre civil, esperança de vida i política antinatalista. 

Pàg. 210 ex.12: cal mirar l'exemple de la pàg. 211. Després cadascú ha de fer el seu comentari. 

Unitat 16:

2.- Vocabulari: migracions, emigració, immigració. 

Unitat 17

Respon aquestes preguntes amb respostes curtes:

3.- Quins són els principals països receptor d'immigrants a Europa?
4.- Quines mesures han adoptat per garantir les pensions del futur?
5.- Quina és la llengua més poblada al món?
6.- Quina és la taxa de fecunditat a Espanya?
7.- Com és el creixement de la població espanyola?
8.- Què va passar amb les migracions i la crisi econòmica de 1973?
9.- Quines són les comunitats autònomes més poblades?
10.- Quines són les províncies menys poblades?


Unitat 18

Respon aquestes preguntes amb respostes llargues:

11.- Quins són els principals tipus de plans urbans?
12.- Quins són els agents urbans més importants?
13.- Explica com està distribuïda una ciutat. Defineix les zones.
14.- Defineix: conurbació, regió urbana i megalòpoli.
15.- Exposa els problemes socials als països subdesenvolupats i desenvolupats.
16.- Exposa els principals problemes mediambientals. 

dijous, 3 de maig de 2018

La Segona República i la Guerra Civil Espanyola

Atenció
  • Has de portar fulls per confeccionar-te un petit quadernet. La mida ha de ser DIN-A4, a més de realitzar una bona portada (pot ser amb cartolina)
  • Necessites portar el volum 2 del llibre d'història. Concretament, farem servir el darrer tema. 
  • Cal que treballis amb el teu grup perquè amb ells faràs l'exposició oral.
  •  És especialment important que facis una distribució correcta dels blocs de treball. 


En el teu quadernet ha d'haver...


1.- Una línia del temps en la qual marquis els esdeveniments més importants que tractarem en aquesta unitat. (Dades de la Segona República i de la Guerra Civil)


2.- Alfons XIII:
       - Què va passar al desastre del 98?
       - Què enteneu pel regeneracionisme?
     - Quins dos polítics es canviaven els torns durant aquest període?
       - Quins fets marquen la crisi del sistema canovista a partir del 1909?

3.- Primo de Rivera:
        - Com arriba al poder?
        - Què passava amb el Marroc?
        - Qui s'oposava al règim?
        - Què es va fer durant la dictadura?
        - Què va significar el pacte de Sant Sebastià?

4.- Segona República:
          - Quan es proclama la Segona República?
          - Què fa Alfons XII?
          - En quines etapes es divideix la República?
          - Qui va ser el primer president?
          - Què exposava la Constitució de 1931?
          - Quin càrrec va començar a ocupar Azaña i perquè?
          - Enumera les principals reformes del bienni reformista.
          - Qui s'oposava a les reformes d'aquest bienni?
          - Com es passa al bienni conservador?
          - Què és la Revolució d'Octubre?
          - Què és el Front Popular?
          - Com està l'ambient previ a la Guerra Civil?

5.- La Guerra Civil:
           - Quant temps dura la Guerra Civil?
           - On comença la insurrecció i qui els ajuda?
           - Què es pretén amb aquesta insurrecció?
          - Qui ajuda al bàndol republicà?
           - Quines primeres batalles perden els nacionals?
           - Què fa la legió Còndor a Guernica?
           - Quines batalles guanyen els nacionals?
           - Quines zones són decisives pel triomfa dels nacionals?
           - Quin territori pretenen aïllar els nacionals?
           - Què passava a la Batalla de l'Ebre?
           - En quin moment s'acaba la Guerra Civil?

6.- Viure la Guerra
            - Com s'alimentava la població?
            - Què eren els "passejos"?
            - Què feien els republicans amb els antics cacics?
            - Què eren les "fosses comunes"?
            - Qui eren "els nens de la Guerra"? 
  

7.- Fitxa de la pel·lícula: "Las trece Rosas"
     Director:
     Context històric de la pel·lícula:
     Justifica el títol de la pel·lícula.
     Tria un personatge de "Las Trece Rosas" i fes una descripció exhaustiva

8.- Altres activitats:

a) Fixa't en aquest vídeo, qui era Clara Campoamor? i Victòria Kent?

b) Quina relació van tenir amb la Constitució que es comenta en aquest fragment?c) Llegiu la notícia i feu aquestes preguntes: 

1) How many times they met?
2) What Hitler thank you to Franco?
3) Where was the meeting?
4) What happened with Canary islands?
5) Explain this worlds: "handicap to the Axis"


Grups de treball

1: Dani M, Carla V, Alexandra, Xin Yu
2: Alba P, Clara V, Oriol, Arnau
3: Fatima, Albert, Txell, Valeria, Carla G, Eva, Guillem
4: Gloria, Júlia, Aaron, Laura, Ma Fernanda, Angela, Alexabdra
5: Mouad, Noel, Ariadna, Alba R

divendres, 27 d’octubre de 2017

Tria una d'aquestes imatges i realitza un comentari. Segueix les pautes que tenim marcades. 

Resultat d'imatges de sans culottes                       Resultat d'imatges de presa de la bastillaResultat d'imatges de Robespierre         Resultat d'imatges de lluis xvi    Resultat d'imatges de Guillotina

dimarts, 23 de maig de 2017

Geografia humana

La població i les ciutats al món 

Fixa't en aquestes paraules. Elabora una definició per a cada una d'aquestes:

Natalitat, mortalitat, fecunditat, cens, padró municipal, registre civil, esperança de vida, política antinatalista, migracions, emigració i immigració. 

Exercici: Pàg. 210 ex.12 (mirar com a exemple) Fer també un comentari i interpretació (pàg. 211)

Preguntes de resposta curta

- Quins són els principals països receptors d'immigrants d'Europa?
- Quines mesures han adoptat per garantir les pensions del futur?
- Quina és la llengua més poblada al món?
- Quina és la taxa de fecunditat a Espanya?
- Com és el creixement de la societat espanyola?
- Què va passar amb les migracions i la crisi econòmica de 1973?
- Quines són les comunitats autònomes més poblades?


Preguntes de resposta llarga

- Quins són els principals tipus de plans urbans?
- Quins són els agents urbans més importants?
- Explica com està distribuïda una ciutat. Defineix les zones.
- Defineix: conurbació, regió urbana i megalòpoli.
- Exposa els problemes socials als països subdesenvolupats i desenvolupats.
- Exposa els principals problemes mediambentals de les ciutats.